mk_preloader_logo = ""; var mk_header_parallax = false, mk_banner_parallax = false, mk_footer_parallax = false, mk_body_parallax = false, mk_no_more_posts = "No More Posts";

Informacija o mogućnostima turističkog putovanja u Bosnu i Hercegovinu.

S tim u vezi. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine dostavilo je sljedeće:

Imajući u vidu da se informacije mijenjaju i ažuriraju sukladno epidemíolośkoj situaciji, sve informacije koje se odnose na ulazak stranih drżavljana u Bosnu i Hercegovinu mogu se pronaći i pratiti na stranici Granične policije Bosne i Hercegovine putem linka: www.granpol.gov.ba/Faq/Covid19?pageId=76.

Informacije o radu ugostitetjskih objekata i drugih gospodarskih subjekata, kao i aktualne mjere koje entitetski krizni stożeri donose u skladu sa epidemiološkom situacijom mogu se pratiti na stranici Vlade Republike Srpske putem linka: https://koronavirususrpskoj.com/vladine-mjere/ i na stranici Federalnog ministarstva zdravstva putem linka: https://covid19.fmoh.gov.ba/.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.