Molbe i drugi podnesci

 • Prijava rođenja detjeta
 • Prijava braka

PUTNE ISPRAVE

 • Izdavanje pasoša
 • Izdavanje duplikata pasoša
 • Izdavanje pasoša za dijete do 7 godina
 • Izdavanje duplikata pasoša za dijete
 • Izdavanje putnog lista
 • Upis djeteta u PI roditelja
 • Upis djeteta u putni list roditelja

VIZE KOJE IZDAJU DKP

 • Jednokratna ulazno izlazna viza (S)
 • Višekratna ulazno-izlazno viza do 90dana (M)
 • Višekratna ulazno-izlazna viza preko 90 dana (M)
 • Zahtjev za vize -odbijen
 • Posebne vize-Nota stranog DKP – Gratis

ZA SASTAVLJANJE OPORUKE U DKP

 • U prostorijama DKP
 • Izvan prostorija DKP
 • Sastavljanje akta o opozivu oporuke
 • Davanje nasljedničke izjave

ZA SVAKI PRIJEPIS SA OVJEROM

 • Za prvu stranu
 • Za svaku dalju stranu

ZA OVJERU POPISA NA ISPRAVI

 • Za ovjeru potpisa na ispravi
 • Za ovjeru potpisa roditelja na punomoći

ZA OVJERU IZJAVE / SAČINJENE OD STRANE DKP

 • Izjava
 • Izjava o priznanju očinstva
 • Za ovjeru potpisa na zahtjevu za prijem u državljanstvo BiH
 • Za ovjeru potpisa na zahtjevu za otpust iz državljanstva BiH
 • Za izjavu o odricanju od državljanstva BiH
 • Za izjavu o odricanju od državljanstva BiH koju ovjerava DKP BiH u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji

Jedinstvena cijena u EUR

 • 6,00
 • 6,00

Jedinstvena cijena u EUR

 • 124,00
 • 216,00
 • 75,00
 • 121,00
 • 27,00
 • /
 • 8,00

Jedinstvena cijena u EUR

 • 31,00
 • 57,00
 • 72,00
 • /
 • /

Jedinstvena cijena u EUR

 • 52,00
 • 128,00
 • 26,00
 • 26,00

Jedinstvena cijena u EUR

 • 6,00
 • 3,00

Jedinstvena cijena u EUR

 • 11,00
 • 16,00

Jedinstvena cijena u EUR

 • 26,00
 • 52,00
 • 307,00
 • 150,00
 • 250,00
 • 52,00
 • Za rješenje o prihvatanju izjave o odricanju od državljanstva BiH (ukoliko nije drugačije određeno rješenjem Ministarstva civilnih poslova BiH)
 • 410,00
 • Za rješenje o prihvatanju izjave o odricanju od državljanstva BiH čiji zahtjev je zaprimljen u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji (ukoliko nije drugačije određeno rješenjem Ministarstva civilnih poslova BiH)
 • 103,00

ZA UVJERENJA, POTVRDE, IZVODE IZ M.K. ILI SPROVODNICE ZA PRIJENOS UMRLE OSOBE, KOJE IZDAJE DKP

 • Sprovodnica
 • Potvrda o dužini boravka (Carinska potvrda)
 • Potvrda o životu

Jedinstvena cijena u EUR

 • 26,00
 • 26,00
 • 26,00

ZAKLJUČENJE KONZULARNOG BRAKA

 • U prostorijama DKP
 • Van prostorija DKP

Jedinstvena cijena u EUR

 • 103,00
 • /
 • Određivanje jedinstvenog broja državljana BiH (JMB)
 • 13,00
 • Objava PI nevažećom
 • 6,00
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.