S

trateški prioritet Bosne i Hercegovine je članstvo u Evropskoj uniji. Osnovni pravci i aktivnosti vanjske politike Bosne i Hercegovine podrazumijevaju dalje približavanje i institucionalizaciju odnosa sa Evropskom unijom u skladu sa Procesom stabilizacije i pridruživanja.

Aspiracija Bosne i Hercegovine za sticanjem punopravnog članstva u EU zasnovana je na širokom političkom konsenzusu. U skladu sa tim donesen je niz odluka na najvišem nivou, uključujući i “Zajedničku izjavu o opredijeljenosti političkih lidera u Bosni i Hercegovini za poduzimanje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji”, koju su Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Parlamentarna skupština BiH usvojili u januaru i februaru 2015. godine.

Institucije Bosne i Hercegovine su posvećenost evropskoj budućnosti naše zemlje ukazale i kroz ranije usvojene dokumente : Deklaracija o specijalnim odnosima s EU iz 1998. godine, odluke Vijeća ministara BiH i Rezolucija Parlamentarne skupštine BiH iz 1999. godine, kao i Izjava predsjednika političkih stranaka. Potom, 2003. godine Parlamentarna skupština BiH usvojila je Zaključke prema kojima, između ostalog, postoji potpuni politički konsenzus da je članstvo Bosne i Hercegovine u EU najveći mogući prioritet.

Perspektiva članstva u EU izuzetno je snažan poticaj za nastavak već započetih reformi u Bosni i Hercegovine i pokretač procesa koji treba da omogući stvaranje ekonomske, pravne, organizacione i socijalne strukture sposobne za djelovanje u skladu s pravilima EU. S ciljem ubrzanog procesa uključivanja BiH u evropske integracione tokove, neophodna je aktivna uloga svih segmenata društva.

Proces evropskih integracija zahtijeva sveobuhvatno prilagođavanje politika, institucionalnog okvira i pravnog sistema s ciljem dostizanja evropskih standarda u svim oblastima. Nadalje, proces pravne harmonizacije i prihvatanja evropskih standarda podrazumijeva opsežne unutrašnje reforme, opću konsolidaciju sistema, snažniji privredni razvoj i intenzivnije vanjskopolitičko djelovanje u oblastima koje utiču na dinamiku odnosa Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

U okviru napora za jačanje privrednog razvoja, a u cilju ispunjavanja Kopenhagenških ekonomskih kriterija, u maju 2014. godine održan je Forum za prosperitet i zapošljavanje na kojem je dogovoren paket ekonomskih reformi sadržan u Sporazumu za rast i zapošljavanje.

Institucije Evropske unije, kao i njene zemlje članice su u više navrata potvrđivale neupitnost evropske perspektive za Bosnu i Hercegovinu. Tako je u decembru 2014. godine Evropska unija, na osnovu britansko-njemačke inicijative za pokretanje i ubrzanje procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, službeno usvojila novi pristup EU za BiH koji još jednom naglašava evropsku perspektivu za našu zemlju, kao i obavezu ispunjavanja kriterija za članstvo tokom predpristupnog procesa.

Evropska unija je prepoznala napore i napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila, te je u aprilu 2015. Vijeće EU je predložilo stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju od 01.06.2015. godine.

Proces stabilizacije i pridruživanja se pokazao kao djelotvoran politički okvir za djelovanje EU na Zapadnom Balkanu. U Bosni i Hercegovini ovaj proces, osnažen novim pristupom EU, i dalje ostaje okvir za provođenje programa reformi na putu do budućeg pristupanja EU.

Shodno intenziviranom procesu evropskih integracija, na sjednici održanoj 23.07.2015. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo Master plan procesa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Predsjedništvo BiH je konstatovalo da usvojeni Master plan predstavlja sadržajni i vremenski osnovni okvir za dalje aktivnosti u vezi procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Također, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 06.10.2015. usvojilo Akcioni plan za provedbu Reformske agende na nivou Vijeća ministara BiH.

Naredni korak u procesu pristupanja za Bosnu i Hercegovinu jeste podnošenje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, kako bi naša zemlja stekla status kandidata za članstvo.

Shodno Odluci Predsjedništva BiH (sa 19. sjednice održane 28. 01. 2016.g.)

o podnošenju zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, Predsjedavajući Predsjedništva BiH je uručio zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji Ministru vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske, u svojstvu predstavnika države koja predsjedava Vijećem Evropske unije, dana 15. februara 2016. godine, u Briselu.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.