mk_body_parallax = false, mk_no_more_posts = "No More Posts";

Izdavanje viza nosiocima putne isprave Kosova* – Issuance of B&H Visa to Kosovo* passport holders – KLIKNITE OVDJE – CLICK HERE

If you are a foreign national in Bosnia and Herzegovina REGISTER YOUR STAY – CLICK HERE

KONZULARNE USLUGE KOJE OBAVLJA AMBASADA – KONZULAT

 1. izdavanje putnih listova.
 2. ovjere potpisa na ispravama (npr: izjavama, potvrdama/ izjavama o životu, saglasnostima, punomoćima, nasljedničkim izjavama).
 3. ovjera pečata i potpisa na javnim ispravama izdatim u BiH i u R. Sjevernoj Makedoniji,
 4. razmatranje molbi i drugih podnesaka.
 5. ovjere prepisa ili fotokopija.
 6. izdavanje potvrda o boravku u inostranstvu, izdavanje sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka iz Republike Sjeverne Makedonije u Bosnu i Hercegovinu.
 7. izdavanje tranzitnih sprovodnica (za prolaz preko teritorije BiH).
 8. oglašavanje pasoša/putovnica nevažečim.
 9. ovjere potpisa na zahtjevima: za prijem u državljanstvo BiH i za otpust iz državljanstva BiH, te na izjavama o odricanju od državljanstva za osobe koje podnesu zahtjev za prijem u
 10. državljanstvo države van područja bivše SFRJ.
 11. sastavljanje testamenta/oporuke.
 12. izdavanje viza strancima koji trenutno legalno borave u Republici Sjevernoj Makedoniji, a državljani su zemlje za koju se traži viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.
 13. primanje prijava o zakljuženju braka u Republici  Sjevernoj Makedoniji, o rođenju djece u Republici Sjevernoj Makedonijii i o smrti lica u Republici Sjevernoj Makedoniji radi upisa u matične knjige u Bosni i Hercegovini.
 14. primanje zahtjeva za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) za državljane BiH koji borave u Republici Sjevernoj Makedoniji.

 

KAKVU POMOĆ AMBASADA – KONZULAT MOŽE PRUŽITI

U slučaju gubitka ili krađe dokumenata,
po predočavanju prijave policiji o gubitku ili krađi putne isprave ili lične iskaznice, konzulat vam može:

1. izdati putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu.

U slučaju hapšenja ili zatvaranja,

možete zahtijevati da se o tome izvijesti Ambasada BiH. Konzularni službenik može izvijestiti lokalne organe da se nalazite pod konzularnom zaštitom BiH i zatražiti da se upozna s motivom vašeg hapšenja, te zatražiti odgovarajuću dozvolu da vas posjeti. Isto tako će provjeriti uvjete pod kojima ste uhapšeni i jesu li pri tome poštovani lokalni zakoni. Konzularni službenik može, na vaš zahtjev, pribaviti listu advokata koji vas mogu braniti (vi snosite troškove advokata).

U slučaju bolesti,

ukoliko zatražite pomoć, konzularni službenik vam može pomoći u pronalaženju odgovarajuće zdravstvene ustanove (troškovi liječenja na vaš teret).

U slučaju ozbiljne nesreće,

konzularni službenik će, putem nadležnog organa izvijestiti vašu obitelj. Ukoliko obitelj zatraži, s njom će razmotriti nastavak hospitalizacije (troškovi na vaš teret).

U slučaju smrti,

konzularni službenik će izvijestiti obitelj. Ukoliko obitelj to traži, upoznat će je s pravnim formalnostima vezanim za prebacivanje u zemlju ili pokop posmrtnih ostataka (troškovi na teret obitelji ili osiguranja umrlog).

U slučaju različitih problema,

sa lokalnim organima vlasti, konzularni službenik vas može savjetovati i pribaviti vam korisne adrese (advokata, prevodioca itd).

KAKVU POMOĆ AMBASADA – KONZULAT NE MOŽE PRUŽITI

 • Ne može vas vratiti u zemlju o trošku države.
 • Ne može platiti kazne, hotelske račune, bolničke troškove niti bilo koje druge vaše troškove.
 • Ne može intervenirati u sudskom postupku da bi se postiglo vaše oslobađanje, ako ste počinili kazneno djelo na teritoriji te zemlje.
 • Ambasada ne zamjenjuje putničke agencije, bankarske institucije ili osiguravajuća društva.
 • Ne može vam pružiti konzularnu zaštitu ako posjedujete državljanstvo i te države u kojoj se nalazite.

PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE ZA MALOLJETNA LICA

Obavještavamo vas da je Granična policija BiH, prilikom kontrole prelaska državne granice maloljetnih lica, primjenjuje član 17. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, (“Službeni glasnik BiH” broj 36/08) kao i član 3. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca i azilu (“Službeni glasnik BiH” broj 81/08) koji propisuje da je u navedenim slučajevima potrebna punomoć ili saglasnost potpisana od strane roditelja, iz čega proizilazi DVA RODITELJA, jer u naprijed navedenim pravnim aktima koji regulišu ovo pitanje nije navedeno, potpisana od strane jednog roditelja.

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSC 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.