Izdavanje viza nosiocima putne isprave Kosova* – Issuance of B&H Visa to Kosovo* passport holders – KLIKNITE OVDJE – CLICK HERE

If you are a foreign national in Bosnia and Herzegovina REGISTER YOUR STAY – CLICK HERE

KONZULARNE USLUGE KOJE OBAVLJA AMBASADA – KONZULAT

 1. Izdavanje putnih listova.
 2. Ovjere potpisa na ispravama (npr: izjavama, potvrdama/ izjavama o životu, saglasnostima, punomoćima, nasljedničkim izjavama).
 3. Ovjera pečata i potpisa na javnim ispravama izdatim u BiH i u R. Sjevernoj Makedoniji,
 4. Razmatranje molbi i drugih podnesaka.
 5. Ovjere prepisa ili fotokopija.
 6. Izdavanje potvrda o boravku u inostranstvu.
 7. Izdavanje sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka iz Republike Sjeverne Makedonije u Bosnu i Hercegovinu.
 8. Izdavanje tranzitnih sprovodnica (za prolaz preko teritorije BiH).
 9. Oglašavanje pasoša/putovnica nevažećim.
 10. Ovjere potpisa na zahtjevima: za prijem u državljanstvo BiH i za otpust iz državljanstva BiH, te na izjavama o odricanju od državljanstva za osobe koje podnesu zahtjev za prijem u državljanstvo države van područja bivše SFRJ.
 11. Izdavanje viza strancima koji trenutno legalno borave u Republici Sjevernoj Makedoniji, a državljani su zemlje za koju se traži viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.
 12. Primanje prijava o zaključenju braka u Republici  Sjevernoj Makedoniji, o rođenju djece u Republici Sjevernoj Makedoniji i o smrti lica u Republici Sjevernoj Makedoniji radi upisa u matične knjige u Bosni i Hercegovini.
 13. Primanje zahtjeva za određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) za državljane BiH koji borave u Republici Sjevernoj Makedoniji.

 

KAKVU POMOĆ AMBASADA – KONZULAT MOŽE PRUŽITI

U slučaju gubitka ili krađe dokumenata,
po predočavanju prijave policiji o gubitku ili krađi putne isprave ili lične iskaznice, konzulat vam može:

1. izdati putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu.

U slučaju hapšenja ili zatvaranja,

možete zahtijevati da se o tome izvijesti Ambasada BiH. Konzularni službenik može izvijestiti lokalne organe da se nalazite pod konzularnom zaštitom BiH i zatražiti da se upozna s motivom vašeg hapšenja, te zatražiti odgovarajuću dozvolu da vas posjeti. Isto tako će provjeriti uvjete pod kojima ste uhapšeni i jesu li pri tome poštovani lokalni zakoni. Konzularni službenik može, na vaš zahtjev, pribaviti listu advokata koji vas mogu braniti (vi snosite troškove advokata).

U slučaju bolesti,

ukoliko zatražite pomoć, konzularni službenik vam može pomoći u pronalaženju odgovarajuće zdravstvene ustanove (troškovi liječenja na vaš teret).

U slučaju ozbiljne nesreće,

konzularni službenik će, putem nadležnog organa izvijestiti vašu obitelj. Ukoliko obitelj zatraži, s njom će razmotriti nastavak hospitalizacije (troškovi na vaš teret).

U slučaju smrti,

konzularni službenik će izvijestiti obitelj. Ukoliko obitelj to traži, upoznat će je s pravnim formalnostima vezanim za prebacivanje u zemlju ili pokop posmrtnih ostataka (troškovi na teret obitelji ili osiguranja umrlog).

U slučaju različitih problema,

sa lokalnim organima vlasti, konzularni službenik vas može savjetovati i pribaviti vam korisne adrese (advokata, prevodioca itd).

KAKVU POMOĆ AMBASADA – KONZULAT NE MOŽE PRUŽITI

 • Ne može vas vratiti u zemlju o trošku države.
 • Ne može platiti kazne, hotelske račune, bolničke troškove niti bilo koje druge vaše troškove.
 • Ne može intervenirati u sudskom postupku da bi se postiglo vaše oslobađanje, ako ste počinili kazneno djelo na teritoriji te zemlje.
 • Ambasada ne zamjenjuje putničke agencije, bankarske institucije ili osiguravajuća društva.
 • Ne može vam pružiti konzularnu zaštitu ako posjedujete državljanstvo i te države u kojoj se nalazite.

PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE ZA MALOLJETNA LICA

Zakonom o strancima propisano je da, stranac koji je mlađi od 14 godina i ima ličnu putnu ispravu može granicu BiH prelaziti u pratnji roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno lica koje je opunomoćeno da ga prati uz potpisanu i ovjerenu punomoć od roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, ili mora imati saglasnost od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ako putuje bez pratnje. Saglasnost ili punomoć sadrži: lične podatke o maloljetniku i zakonskom zastupniku ili staratelju, lične podatke o pratiocu maloljetnika ukoliko maloljetnik putuje s pratnjom, svrhu i vrijeme boravka u BiH, vremenski period na koji se izdaje saglasnost ili punomoć i potpis davaoca. Ovaj dokument mora biti na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH ili na engleskom jeziku uz prijevod na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH koji je ovjerio ovlašteni sudski prevodilac.

Smatra se da stranac maloljetnik posjeduje saglasnost zakonskog zastupnika ako:
 • putuje avionom i posjeduje popratnicu za putovanje maloljetnika koju je izdao operator aviona,
 • u sastavu je školske ekskurzije, a nalazi se na spisku učesnika ekskurzije koji je ovjerila nadležna školska ustanova, ili
 • učestvuje u sportskoj, kulturnoj ili sličnoj manifestaciji i nalazi se na spisku učesnika.
Kada maloljetni strani državljanin putuje u pratnji roditelja čije je prezime različito od prezimena maloljetnog stranog državljanina, odnosno djeteta, potrebno je da roditelj prilikom prelaska državne granice posjeduje dokument (rodni list djeteta) na osnovu kojeg nedvosmisleno može dokazati da ispunjava navedene zakonske uvjete za prelazak državne granice maloljetnog stranog državljanina, odnosno da u tom slučaju dijete putuje u pratnji roditelja.
Za ostale informacije u vezi sa prelaskom državne granice BiH posjetite web stranicu Granične policije BiH – https://granpol.gov.ba/home

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.