PHP.wp_p_id = "1783";var mk_header_parallax, mk_banner_parallax, mk_page_parallax, mk_footer_parallax, mk_body_parallax; var mk_images_dir = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter/assets/images", mk_theme_js_path = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter/assets/js", mk_theme_dir = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter", mk_captcha_placeholder = "Enter Captcha", mk_captcha_invalid_txt = "Invalid. Try again.", mk_captcha_correct_txt = "Captcha correct.", mk_responsive_nav_width = 1020, mk_vertical_header_back = "Back", mk_vertical_header_anim = "1", mk_check_rtl = true, mk_grid_width = 1020, mk_ajax_search_option = "disable", mk_preloader_bg_color = "#fff", mk_accent_color = "#4f96f2", mk_go_to_top = "true", mk_smooth_scroll = "true", mk_preloader_bar_color = "#4f96f2", mk_preloader_logo = ""; var mk_header_parallax = false, mk_banner_parallax = false, mk_footer_parallax = false, mk_body_parallax = false, mk_no_more_posts = "No More Posts";

Tradicionalno predstavljanje godišnjih rezultata i budućih planova pod nazivom “MARRI Friends Meeting”

Dragan Jaćimović, ambasador Bosne i Hercegovine u Sjevernoj Makedoniji i Dunja Livaja, prvi sekretar u Ambasadi Bosne i Hercegovine prisustvovali su događaju koji je organizovan 05. aprila 2022. godine u prostorijama Ministarstva vanjskih poslova Republike Sjeverne Makedonije, a pod predsjedavanjem Sjeverne Makedonije MARRI RC, kojom prilikom je održano tradicionalno predstavljanje godišnjih rezultata i budućih planova pod nazivom “MARRI Friends Meeting“. Događaj je okupio predstavnike diplomatskog kora, MARRI partnere i donatore, predstavnike vladinih institucija i sektora civilnog društva gdje je razgovarano o dosadašnjim postignućima i razmatranju mogućnosti budućih zajedničkih napora u području upravljanja migracijama na Zapadnom Balkanu.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.