Operativne smjernice za nesmetan tranzit građana Republike Srbije, Kosova*, Crne Gore i Bosne i Hercegovine preko teritorije Republike Sjeverne Makedonije,

    1. U cilju operacionalizacije Odluke o dopuni Odluke o mjerama za sprečavanje unošenja i širenja Coronavirusa COVID-19 („Službene novine Republike Sjeverne Makedonije“, br. 181/20), u produzetku operativne smjernice za nesmetan tranzit građana Republike Srbije, Kosova*, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji prolaze preko teritorije Republike Sjeverne Makedonije:

     

    • na ulazu na granični prelaz za vazdusni saobracaj, sa Međunarodnog aerodroma Skoplje i aerodroma „St. Apostol Pavao“ u Ohridu, nije potrebnopodnositi ljekarsko uvjerenje za PCR test, imajući u vidu da strani državljani tranzitiraju preko teritorije Republike Sjeverne Makedonije, odnosno potrebno je samo potpisati izjavu i u roku od tri sata napustiti teritoriju RSM.
    • na ulazu na kopneni granični prijelaz, a sa ciljem izlaska na granični prijelaz na aerodromu u Skoplju ili „St. Apostol Pavao “ u Ohridu obavezno je pokazati avionsku kartu (elektronsku kartu) i da se potpise izjava za tranzit i u roku od tri sata mora se napustiti RSM.
    • Za profesionalne prevoznike (vozače) nije potrebno prilagati ljekarsko uvjerenje za PCR test, samo obaveza da se pridržavaju protokola za obavljanje međunarodnog prevoza.
    • Za organizovani autobusni prevoz ili međunarodne tranzitne redovne linije dozvoljen je tranzitni ulaz, prilikom čega se ne zahtijeva medicinsko uvjerenje za napravljen PCR test, a teritoriju države moraju napustiti u roku od pet sati sa potpisivanjem tranzitne izjave.

     

    1. Državljani Republike Srbije, Kosova*, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji imaju regulisano privremen ili stalan boravak u Republici Sjevernoj Makedoniji, prilikom ulaska u zemlju moraju priložiti ljekarsko uvjerenje sa negativnim rezultatom PCR testa, napravljen 72 sata prije ulaska.

     

    1. Državljani Republike Srbije, Kosova*, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji su prethodno zakazali zdravstvene preglede i liječenje u zdravstvenoj ustanovi u Republici Sjevernoj Makedoniji, mogu ući u zemlju uz podnošenje ljekarskog uvjerenja sa negativnim rezultatom PCR testa, 72 sata prije ulaska u zemlju, kao i ljekarsko uvjerenje za zakazan ljekarski pregled.

     

    1. Državljani Republike Srbije, Kosova*, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno državljanstvo, ako imaju regulisan boravak u Republici Sjevernoj Makedoniji (prema evidenciji dostupnim Ministarstvu unutrašnjih poslova ili nosiocima lične karte MKD), po ulasku u Republiku Sjevernu Makedoniju nije potrebno priložiti ljekarsko uvjerenje sa negativnim rezultatima PCR testa.

     

    Međutim, ako ti strani državljani prilikom ulaska u Republiku Sjevernu Makedoniju imaju prebivalište u zemlji u kojoj imaju drugo državljanstvo (jedna od gore  navedenih država), potrebno je predati ljekarsko uvjerenje sa negativnim PCR  testom, napravljeno 72 sata prije ulaska u zemlju.

     

    1. Nosioci pasoša izdatih od strane Republike Sjeverne Makedonije koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, Kosovu*, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, prilikom ulaska u Republiku Sjevernu Makedoniju moraju priložiti ljekarsko uvjerenje sa negativnim rezultatom PCR testa, napravljen 72 sata prije ulaska u zemlju.

     

    1. Ministarstvo unutrašnjih poslova, nakon dobijanja popunjenih izjava građana Republike Srbije, Kosova*, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, zajedno sa ljekarskim potvrdama za PCR test, dostavljaju ih na provjeru i potvrdu određenim osobama iz Ministarstva zdravlja a Ministarstvo zdravlja iste dostavljaju regionalnim Centrima za javno zdravlje, u skladu sa adresama.

     

    1. Strani diplomati iz Republike Srbije, Kosova*, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i akreditovani u Republici Sjevernoj Makedoniji, kao i članovi njihovih porodica prilikom ulaska u zemlju, nisu dužni da prilože ljekarsko uvjerenje za PCR test.

     

    1. Tranzit podrazumijeva ulazak na jedan granični prelaz i izlaz na drugi, uz obavezu da za vrijeme tranzita ne napušta odgovarajuću autocestu ili lokalni put, osim za eksplicitno navedene prethodne tačke, za sve ostale slučajeve tranzit se treba realizirati za najviše 5 sati.

     

    1. Lica koja tranzitiraju mogu koristiti usluge postojećih benzinskih stanica na svojoj ruti, ali uz obavezno poštivanje svih protokola Ministarstva zdravlja koji su na snazi, sa ciljem sprečavanja unosa i širenja koronavirusa KOVID-19 i svih zaduženja koja proizilaze iz istih. Kompanije na benzinskim stanicama dužne su provoditi pojačane kontrole i nadzor nad primjenom i poštivanjem mjera i nadzora za vrijeme provođenja istih

     

    1. Gubljenje Izjave može rezultirati da osobe, koje prolaze preko teritorije Republike Sjeverne Makedonije, budu upućene u državni karantin radi provjere njihovog zdravstvenog stanja.

     

    1. Kako bi se osigurao nesmetan tranzit popunjava se Izjava (u prilogu) koju strani državljani imaju obavezu popuniti na ulazu na teritoriju Republike Sjeverne Makedonije, granična policija ovjerava, i na izlazu korisnik predaje graničnoj policiji sa ciljem da se iskontrolise trajanje tranzita.

     

     

    И З Ј А В А

     

    Јас, ______________________________________________________________________________

    со пасош број ________________________________________________________________

    и со возило со регистарски таблици број _____________________________________

    изјавувам дека со мене има _____________ патници (да се наведе бројот) и дека

    за време на транзитирањето  од _______________________________________________

    до  _____________________________________________ (да се наведат државите) ќе се придржувам на пропишаното време за транзит низ територијата на Република Северна Македонија во времетраењето кое е предвидено во оперативните насоки

    (3 часа________ – означува претставник на МВР) или

    (5 часа_______ – означува претставник на МВР),

    нема да излегувам од потребната маршрута, се обврзувам задолжително да ја предадам Изјавата на излез од државата на претставникот на граничната полиција (во спротивно може да следи упатување во државен карантин), и ќе ги почитувам сите пропишани протоколи и мерки кои се во сила за спречување на внесувањето и ширење на Корона вирусот COVID-19, а кои се во согласност со стандардите и препораките на Светската здравствена организација.

     

    Потпис на подносителот

     

    ___________________________

     

     

    Време на влегување _____________________

    Заверка на службено лице од

    Министерството за внатрешни работи

    на Република Северна Македонија

     

    ____________________________

     

    (Možete iskopirati tekst sa web stranice ili downloadirati dokumenat u prilogu WORD)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.