U okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice (MARRI) održan MARRI diplomatski brifing/Friends of MARRI sastanak u Skoplju kojim je i obilježena 15. godišnjica MARRI-a

U okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice (Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative – MARRI) u petak, 5. aprila 2019. godine u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Sjeverne Makedonije održan je diplomatski brifing/Friends of MARRI sastanak u organizaciji Regionalnog centra MARRI u Skoplju, kojim je ujedno obilježena 15. godišnjica MARRI-a.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva vanjskih poslova RSM, Ministarstva unutrašnjih poslova RSM, ambasadori i predstavnici Učesnica MARRI-a, predstavnici zemalja EU, Evropske komisije, Švicarske, međunarodnih organizacija uključujući OSCE, IOM, ICMPD, UNHCR, GIZ, CEI, NALAS, civilnog društva i akademske zajednice i predstavnici medija.

 

U uvodu su govorili zamjenik predsjednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Sjeverne Makedonije Oliver Spasovski, otpravnik poslova a.i. Ambasade Bosne i Hercegovine u Skoplju Jasmin Gagula u ime predsjedavanja Bosne i Hercegovine MARRI-em, nakon čega je aktivnosti MARRI u proteklom jednogodišnjem razdoblju (april 2018 – april 2019. godine) i pregled historijata MARRI-a i značaj inicijative predstavio direktor MARRI Regionalnog centra Saško Kocev.

Nakon direktora Koceva govorio je prvi direktor MARRI RC Thomas Birath koji je evocirao uspomene na uspostavljanje Regionalnog centra i njegove aktivnosti u prvih godinu i pol rada, a potom je uslijedila diskusija tokom koje su zahvalnost i pohvale za postignuća MARRI-a, kao i podršku njegovom radu i čestitke na jubileju uputili ambasadorica Republike Srbije Dušanka Divjak Tomić, koja je uputila čestitke Bosni i Hercegovini na uspješnom predsjedavanju MARRI-em, prvi sekretar u Ambasadi SR Njemačke Werner Froer, bivši direktor MARRI RC Trpe Stojanovski, šef Ureda IOM-a u Skoplju Sonja Božinovska, nacionalna predstavnica ICMPD Melita Gruevska- Graham, projekt menadžer CEI-a Ugo Poli, team leader GIZ-a Michael Samec, izvršni direktor NALAS-a Kelmend Zajazi, programska direktorica Open Gate/La Strada Marija Todorovska, član MARRI Komiteta Valdet Sadiku, te zamjenik člana MARRI Komiteta Republike Sjeverne Makedonije i zamjenik nacionalnog koordinatora za SEECP u MVP RSM Dragančo Apostolovski.

Ministar Spasovski je tokom obraćanja između ostalog ocijenio da je MARRI dokazano uspješna priča, uspješan regionalni projekt koji uspijeva da opstane i pored mnogih prepreka pred kojima se region našao u proteklom periodu. Također je naglasio da je za suočavanje sa svim izazovima prvenstveno potreban koordiniran pristup svih državnih institucija ali i zajedničko regionalno djelovanje. Ministar Spasovski je naglasio da će podrška MARRI-u biti nastavljena i u budućnosti, te intenzivirana i izrazio spremnost za zajedničko djelovanje na ispunjavanju ciljeva MARRI i njeno promoviranje.

Otpravnik poslova a.i. Gagula je tokom obraćanja između ostalog podsjetio da je BiH punopravna učesnica MARRI od njenog uspostavljanja 2004. godine, od kada je doprinosila regionalnoj saradnji u oblastima za koje MARRI ima mandat. Ocijenio je da je tokom predsjedavanja BiH MARRI-em postignut zapažen napredak u promociji zajedničkog, sveobuhvatnog i harmoniziranog pristupa održivom upravljanju migracijama u regionu, te izrazio zadovoljstvo jer su prioriteti predloženi od aktuelnog predsjedavanja BiH izraženi u aktivnostima MARRI RC. Potcrtao je neke od najznačajnijih aktivnosti u okviru predsjedavanja BiH, kao što su aktivnosti u okviru okončanog projekta BORDAIRPOL II, projekta „Jačanje regionalnog dijaloga i saradnje na migracijama“, IPA II projekta „Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju migracijama na Zapadnom Balkanu i Turskoj“, iniciranom MARRI regionalnom prevodilačkom servisu, Regionalnoj platformi za razmjenu migracionih podataka na Zapadnom Balkanu (WB-MIDEX), o predstojećem „Regionalnom sastanku o readmisiji na Zapadnom Balkanu“ koji će biti održan u Sarajevu 14. maja, te aktivnostima na reformi MARRI-a. Naglasio je da navedeno ne bi moglo biti postignuto bez pohvalnog rada MARRI RC na čelu sa direktorom Kocevim i snažne podrške evropskih i međunarodnih partnera, posebno GIZ-a i IOM-a, kao i bez podrške i saradnje MARRI Učesnica, na čemu se zahvalio.

.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.