mk_theme_js_path = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter/assets/js", mk_theme_dir = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter", mk_captcha_placeholder = "Enter Captcha", mk_captcha_invalid_txt = "Invalid. Try again.", mk_captcha_correct_txt = "Captcha correct.", mk_responsive_nav_width = 1020, mk_vertical_header_back = "Back", mk_vertical_header_anim = "1", mk_check_rtl = true, mk_grid_width = 1020, mk_ajax_search_option = "disable", mk_preloader_bg_color = "#fff", mk_accent_color = "#4f96f2", mk_go_to_top = "true", mk_smooth_scroll = "true", mk_preloader_bar_color = "#4f96f2", mk_preloader_logo = ""; var mk_header_parallax = false, mk_banner_parallax = false, mk_footer_parallax = false, mk_body_parallax = false, mk_no_more_posts = "No More Posts";

Uspostavljen Interaktivni edukativni web portal za obrazovanje djece u dijaspori (IEWP)

Interaktivni edukativni web portal za obrazovanje djece u dijaspori (IEWP) pušten je u rad krajem 2018. godine.

Sadržaj portala je usklađen sa Nastavnim planom i programom za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inostranstvu izdatim od strane Ministarstva civilnih poslova BiH 2005. godine, te sa Udžbenikom za dopunsku nastavu za djecu u inostranstvu od I do IV razreda osnovne škole iz 2008. godine.

Za početak, na portalu je dostupan jedan najobimniji predmet – Jezici i književnost naroda BiH iz udžbenika od I do IV razreda osnovne škole, sa ukupno 184 lekcije. Producirane lekcije se sastoje od kombineacije videa, teksta i slika/grafičkih primjera, priča, pripovijetki, kao i pjesmica i notnih zapisa.

Portal za interaktivno dopunsko obrazovanje je dostupan na web adresi www.dopunskanastava.mcp.gov.ba

.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.