Uspostavljen Interaktivni edukativni web portal za obrazovanje djece u dijaspori (IEWP)

Interaktivni edukativni web portal za obrazovanje djece u dijaspori (IEWP) pušten je u rad krajem 2018. godine.

Sadržaj portala je usklađen sa Nastavnim planom i programom za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inostranstvu izdatim od strane Ministarstva civilnih poslova BiH 2005. godine, te sa Udžbenikom za dopunsku nastavu za djecu u inostranstvu od I do IV razreda osnovne škole iz 2008. godine.

Za početak, na portalu je dostupan jedan najobimniji predmet – Jezici i književnost naroda BiH iz udžbenika od I do IV razreda osnovne škole, sa ukupno 184 lekcije. Producirane lekcije se sastoje od kombineacije videa, teksta i slika/grafičkih primjera, priča, pripovijetki, kao i pjesmica i notnih zapisa.

Portal za interaktivno dopunsko obrazovanje je dostupan na web adresi www.dopunskanastava.mcp.gov.ba

.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.