var mk_images_dir = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter/assets/images", mk_theme_js_path = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter/assets/js", mk_theme_dir = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter", mk_captcha_placeholder = "Enter Captcha", mk_captcha_invalid_txt = "Invalid. Try again.", mk_captcha_correct_txt = "Captcha correct.", mk_responsive_nav_width = 1020, mk_vertical_header_back = "Back", mk_vertical_header_anim = "1", mk_check_rtl = true, mk_grid_width = 1020, mk_ajax_search_option = "disable", mk_preloader_bg_color = "#fff", mk_accent_color = "#4f96f2", mk_go_to_top = "true", mk_smooth_scroll = "true", mk_preloader_bar_color = "#4f96f2", mk_preloader_logo = ""; var mk_header_parallax = false, mk_banner_parallax = false, mk_footer_parallax = false, mk_body_parallax = false, mk_no_more_posts = "No More Posts";

Ambasadu Bosne i Hercegovine u Republici Makedoniji posjetio gradonačelnik Grada Skoplja Petre Šilegov

Ambasadu Bosne i Hercegovine u Republici Makedoniji posjetio je 31. avgusta 2018. godine gradonačelnik Grada Skoplja Petre Šilegov, koji se tom prilikom sastao sa ambasadoricom Bosne i Hercegovine u Republici Makedoniji Lepom Babić.

Ambasadorica Babić se na početku razgovora, koji je bio prilika za razmjenu mišljenja o ostvarenoj saradnji i projektima u proteklom periodu,  zahvalila gradonačelniku Šilegovu na posjeti Ambasadi BiH u Skoplju.

Ambasadorica Babić i gradonačelnik Šilegov su saradnju Ambasade BiH i Grada Skoplja okarakterizirali veoma uspješnom i u vezi realiziranih aktivnosti posebno značajnim potcrtali potpisivanje Sporazuma o bratimljenju Grada Sarajeva i Grada Skoplja.

Ambasadorica Babić je iskoristila priliku da se gradonačelniku Šilegovu zahvali na podršci koju je gradska administracija Skoplja pružala Ambasadi BiH u realizaciji njenih aktivnosti u protekle tri godine, kako prilikom realizacije događaja koje je Ambasada organizirala tako i projektima kojima je Ambasada pružala svoju podršku, te u pogledu dogovorene podrske u realizaciji narednih projekata.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.