PHP.wp_p_id = "905";var mk_header_parallax, mk_banner_parallax, mk_page_parallax, mk_footer_parallax, mk_body_parallax; var mk_images_dir = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter/assets/images", mk_theme_js_path = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter/assets/js", mk_theme_dir = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter", mk_captcha_placeholder = "Enter Captcha", mk_captcha_invalid_txt = "Invalid. Try again.", mk_captcha_correct_txt = "Captcha correct.", mk_responsive_nav_width = 1020, mk_vertical_header_back = "Back", mk_vertical_header_anim = "1", mk_check_rtl = true, mk_grid_width = 1020, mk_ajax_search_option = "disable", mk_preloader_bg_color = "#fff", mk_accent_color = "#4f96f2", mk_go_to_top = "true", mk_smooth_scroll = "true", mk_preloader_bar_color = "#4f96f2", mk_preloader_logo = ""; var mk_header_parallax = false, mk_banner_parallax = false, mk_footer_parallax = false, mk_body_parallax = false, mk_no_more_posts = "No More Posts";

AMBASADORICA BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI MAKEDONIJI LEPA BABIĆ POSJETILA OPŠTINU VALANDOVO

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Makedoniji Lepa Babić posjetila je 29. marta 2018. godine Opštinu Valandovo gdje se sastala sa gradonačelnikom Opštine Valandovo Perom Kostadinovim i posjetila Osnovnu školu „Štrašo Pinđur“ u Josifovu.

Ambasadorica Babić je tokom razgovora od strane gradonačelnika Kostadinova upoznata sa osnovnim karakteristikama i potencijalima Opštine Valandovo. Razmotrene su mogućnosti za uspostavljanje saradnje Opštine Valandovo i lokalnih zajednica u BiH, kako formalnog oblika tako i saradnje na konkretnim projektima, kao što su razmjena iskustava u oblasti iskorištavanja IPA fondova, privredna saradnja i dr. Dogovoreno je da u tom pogledu odmah budu pokrenute aktivnosti na bratimljenju neke od srodnih opština u BiH sa Opštinom Valandovo. Tokom razgovora su razmijenjene i informacije o aktivnostima Ambasade BiH u Skoplju i Opštine Valandovo.

Ambasadorica Babić je nakon susreta sa gradonačelnikom Kostadinovim posjetila Osnovnu školu „Štrašo Pinđur“ u Josifovu gdje se susrela sa grupom učenika škole i njihovim roditeljima koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, uglavnom iz Dravara. Tokom razgovora kojem su prisustvovali i direktor škole i predstavnik Ministarstva obrazovanja i nauke Republike Makedonije ambasadorica Babić se upoznala sa izazovima sa kojima se susreću djeca i roditelji, kako u obrazovanju tako i običnom životu. Ambasadorica Babić je izrazila zadovoljstvo zbog upriličenog susreta i spremnost Ambasade BiH u Skoplju da pruži svu moguću podršku. Posebno je istaknula značaj nedavno potpisanog Protokola o saradnji u obrazovanju između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije koji će omogućiti školovanje i studiranje djece iz jedne zemlje u drugoj pod jednakim uvjetima kao i domaćim učenicima i studentima.

Ambasadorica Babić je također posjetila Spomen kosturnicu u Udovu gdje je položila cvijeće.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.