PHP.wp_p_id = "867";var mk_header_parallax, mk_banner_parallax, mk_page_parallax, mk_footer_parallax, mk_body_parallax; var mk_images_dir = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter/assets/images", mk_theme_js_path = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter/assets/js", mk_theme_dir = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter", mk_captcha_placeholder = "Enter Captcha", mk_captcha_invalid_txt = "Invalid. Try again.", mk_captcha_correct_txt = "Captcha correct.", mk_responsive_nav_width = 1020, mk_vertical_header_back = "Back", mk_vertical_header_anim = "1", mk_check_rtl = true, mk_grid_width = 1020, mk_ajax_search_option = "disable", mk_preloader_bg_color = "#fff", mk_accent_color = "#4f96f2", mk_go_to_top = "true", mk_smooth_scroll = "true", mk_preloader_bar_color = "#4f96f2", mk_preloader_logo = ""; var mk_header_parallax = false, mk_banner_parallax = false, mk_footer_parallax = false, mk_body_parallax = false, mk_no_more_posts = "No More Posts";

Predsjedavajući Zvizdić s predsjednikom Makedonije

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić razgovarao je danas u Skoplju s predsjednikom Republike Makedonije Gjorgeom Ivanovom o bilateralnim odnosima i regionalnoj saradnji.

Predsjedavajući Zvizdić je rekao da je trajni prioritet vanjske politike BiH unapređenje saradnje sa susjednim državama, na osnovama zajedničkog interesa i načelima ravnopravnosti, uzajamnog uvažavanja i poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Izrazio je opredijeljenost BiH za rješavanje otvorenih pitanja u regiji kroz dijalog, uz poštovanje navedenih načela. Dodao je da BiH ostaje aktivni sudionik unutar Berlinskog procesa i Zapadnobalkanske šestorke (WB6), te da prepoznaje značaj ovih inicijativa koje podstiču jačanje i produbljivanje regionalne saradnje, te ubrzavanje procesa evropskih integracija na Zapadnom Balkanu. Rekao je da Bosna i Hercegovina nastavlja provoditi aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje političkog dijaloga i jačaju regionalnu saradnju.

Konstatirano je da su zajednički prosperitet, napredak i stabilnost zemalja Zapadnog Balkana ključni faktori za razvoj regiona.

Sastanku je prisustvovala ambasadorica BiH u Republici Makedoniji Lepa Babić.

Foto: www.vijeceministara.gov.ba

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.