php = {}; window.PHP = {}; PHP.ajax = "http://ambasadabih.org.mk/wp-admin/admin-ajax.php";PHP.wp_p_id = "860";var mk_header_parallax, mk_banner_parallax, mk_page_parallax, mk_footer_parallax, mk_body_parallax; var mk_images_dir = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter/assets/images", mk_theme_js_path = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter/assets/js", mk_theme_dir = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter", mk_captcha_placeholder = "Enter Captcha", mk_captcha_invalid_txt = "Invalid. Try again.", mk_captcha_correct_txt = "Captcha correct.", mk_responsive_nav_width = 1020, mk_vertical_header_back = "Back", mk_vertical_header_anim = "1", mk_check_rtl = true, mk_grid_width = 1020, mk_ajax_search_option = "disable", mk_preloader_bg_color = "#fff", mk_accent_color = "#4f96f2", mk_go_to_top = "true", mk_smooth_scroll = "true", mk_preloader_bar_color = "#4f96f2", mk_preloader_logo = ""; var mk_header_parallax = false, mk_banner_parallax = false, mk_footer_parallax = false, mk_body_parallax = false, mk_no_more_posts = "No More Posts";

Predsjedavajući Zvizdić razgovarao s predsjednikom Skupštine Republike Makedonije

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić susreo se danas u Skoplju s predsjednikom Skupštine Republike Makedonije Talatom Xhaferijem.
Razgovarali su o bilateralnoj saradnji i unapređenju političkih odnosa. Konstatirano je da su odnosi dviju zemalja vrlo dobri i prijatelјski, bez otvorenih pitanja. Istaknuto je da su obje države zainteresirane za unapređenje sveukupnih bilateralnih odnosa i posebno ekonomske saradnje.

Predsjedavajući Zvizdić je upoznao predsjednika Skupštine Makedonije Xhaferija sa aktuelnom političkom i ekonomskom situacijom u Bosni i Hercegovini. Istaknuo je provođenje reformi i ubrzanje evropskog puta kao prioritete rada Vijeća ministara BiH. Rekao je da je BiH predajom Odgovora na Upitnik Evropske komisije pokazala da ima volju, znanje i kredibilitet da stekne kandidatski status.

Naglasio je da je važno podstaći intenziviranje saradnje između BiH i Makedonije u integracionim procesima i približavanju EU putem procesa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) i Vijeća za regionalnu saradnju (RCC).

Foto: www.vijeceministara.gov.ba

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.