Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Makedoniji Lepa Babić posjetila Agenciju za ostvarivanje prava zajednica (AOPZ) Republike Makedonije

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Makedoniji Lepa Babić posjetila je u Skoplju Agenciju za ostvarivanje prava zajednica (AOPZ) Republike Makedonije gdje se sastala sa direktorom Agencije Ilhamom Rahmanom i zamjenikom direktora Dželalom Hodžićem.

Direktor Rahman i zamjenik Hodžić su izrazili zadovoljstvo zbog posjete ambasadorice Babić Agenciji za ostvarivanje prava zajednica, te informirali o nastanku i dosadašnjem radu  Agencije, njenim nadležnostima, koje su definirane Zakonom o unapređenju i zaštiti prava zajednica koje čine manje od 20 posto stanovništva Republike Makednije, izazovima sa kojima se Agencija susreće u radu, te planovima za naredni period. Ambasadorica Babić je posebno informirana o manjinskim zajednicama u Republici Makedoniji i njihovom položaju i statusu.

Ambasadorica Babić se sagovornicima zahvalila na pozivu za posjetu i izrazila spremnost Ambasade Bosne i Hercegovine u Skoplju za saradnju sa Agencijom i pružanje podrške njenim aktivnostima, te informirala o aktivnostima koje provodi Ambasada na unapređenju bilateralnih odnosa BiH i Makedonije, koje su od značaja za sve građane pa tako i pripadnike manjinskih zajednica. Posebno je istaknula značaj međudržavnog Protokola o saradnji u oblasti obrazovanja.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.