Zastava Bosne i Hercegovine

Zastavom Bosne i Hercegovine predstavlja se Bosna i Hercegovina i zastava se ističe kao simbol Bosne i Hercegovine. Njen izgled i upotreba bliže su definirani Zakonom o zastavi Bosne i Hercegovine, koji je Parlamentarna skupština BiH usvojila na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 6. juna 2001. godine, odnosno Doma naroda, održanoj 23. maja 2001.godine.

Zastava Bosne i Hercegovine je plave boje. Desno od centra nalazi se trougao žute boje. Paralelno lijevoj strani trougla, od gonjeg ruba zastave do donjeg ruba, proteže se red bijelih petokrakih zvijezda. Zastava je pravougaonog oblika. Odnos između dužine i širine zastave je 1:2.

Na nivou države Bosne i Hercegovine, zastava Bosne i Hercegovine službeno se ističe na svim zgradama Predsjedništva BiH, Vijeća ministara i njegovih ministarstava, Parlamentarne skupštine BiH, Ustavnog suda BiH, kao i na bilo kojoj drugoj zgradi institucija BiH ili institucija kojom upravljaju institucije BiH ili koja je odgovorna institucijama BiH.

Također, zastava se ističe i na svim zgradama diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine; zatim, prilikom službenog odlaska članova Predsjedništva BiH u inozemstvo i njihovog povratka iz inozemstva u Bosnu i Hercegovinu, na službenim prijevoznim sredstvima, koja koriste članovi Predsjedništva BiH, prilikom svih zvaničnih međunarodnih posjeta, takmičenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih), na kojima Bosna i Hercegovina učestvuje ili je predstavljena, kao i na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine.

Grb Bosne i Hercegovine

Prema Zakonu o grbu Bosne i Hercegovine, koji je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila na sjednicama Predstavničkog doma od 6. juna 2001.godine, odnosno Doma naroda od 23. maja 2001.godine, grbom Bosne i Hercegovine predstavlja se Bosna i Hercegovina i grb se ističe kao simbol Bosne i Hercegovine.
Grb Bosne i Hercegovine je plave boje i u obliku štita sa zašiljenim završetkom. U gornjem desnom uglu štita nalazi se trougao žute boje. Paralelno lijevoj strani ovog trougla proteže se red bijelih zvijezda petokraka.
Grb Bosne i Hercegovine zvanično se ističe i koristi na ulazima u sve zgrade Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH i njegovih ministarstava, Parlamentarne skupštine BiH, Ustavnog suda, Stalnog komiteta za vojna pitanja, Komisije za ljudska prava, Centralne banke i Stalne izborne komisije, kao i na ulazu u sve druge institucije Bosne i Hercegovine i druge institucije kojima one upravljaju.

Himna Bosne i Hercegovine

Zakon o himni BiH donio je svojom uredbom Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH 25.06 1999.

Himna BiH je prvi put službeno izvedena na 7. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH 15.07.1999. i na 6. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH 19.07.1999.

Zakon o državnoj himni BiH sa muzičkim dijelom “Intermezo” (autor Dušan Šestić iz Banja Luke) usvojen je na 4. sjednici Zastupničkog doma 10.02.1999. i na 3. sjednici Doma naroda 23.05.2001., te objavljen u Službenom glasniku BiH  br.19. iz 2001.

Prema odredbama ovoga Zakona, državna će se himna izvoditi prigodom ceremonija prisege članova i viših dužnosnika Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i njegovih ministarstava, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (oba doma), Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Stalnog komiteta za vojna pitanja i Centralne banke.

Također, himna se emitira na početku javnih sjednica svih navedenih institucija, zatim prigodom službenih posjeta Bosni i Hercegovini šefova država ili viših predstavnika stranih država i međunarodnih organizacija, kao i prigodom zvaničnih međunarodnih utakmica i znanstvenih, umjetničkih, sportskih i sličnih skupova koji se održavaju u Bosni i Hercegovini.

U ovim prigodama himna se izvodi prije himne stranog posjetitelja ili predstavnika. Sukladno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine, državna se himna izvodi i u drugim prigodama.

Članovi Komisije za izbor teksta himne BiH predstavili su 20.02.2009. godine prijedlog teksta himne BiH, koji će biti upućen Vijeću ministara BiH. Tekst je rezultat autorskog napora dvojice pjesnika, (Dušana Šestića i Benjamina Isovića) koji su članovi Komisije za izbor teksta himne.

[/vc_column][/vc_row]
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.