Dragan Jaćimović, ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Sjevernoj Makedoniji prisustvovao je javnom događaju “Društvo za rad sa zvucima makedonske muzike”

Nj.E. gdin. Dragan Jaćimović, ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Sjevernoj Makedoniji prisustvovao je, dana 05.05.2022. godine, neformalnom javnom događaju pod nazivom “Društvo za rad sa zvucima makedonske muzike” u povodu Dana makedonskog jezika, a u organizaciji i na poziv Bisere Kostadinovske-Stojčevske, ministrice kulture Republike Sjeverne Makedonije.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.