Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka, jednog Hrvata, koji se biraju neposredno sa teritorije Federacije BiH, i jednog Srbina, koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske (Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić). Mandat članova Predsjedništva BiH traje četiri godine. Članovi Predsjedništva se na mjestu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH rotiraju svakih 8 mjeseci.

Parlamentarna skupština BiH

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine uspostavljena je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je usaglašen u gradu Dejtonu (SAD), tokom novembra, a potpisan 14. decembra 1995. u Parizu.

Ovaj najviši zakonodavni organ BiH sastoji se od dva doma – Predstavničkog doma (14 zastupnika iz RS i 28 iz FBiH) i Doma naroda (po pet predstavnika Hrvata, Srba i Bošnjaka) a sve zakonodavne odluke donose se usvajanjem u oba doma Paramentarne skupštine BIH.

Mandat izabranih članova Parlamentarne skupštine BiH do 2002. bio je dvije godine, a nakon izbora 2002. oni se biraju i delegiraju na mandat od četiri godine.

Parlamentarna skupština BiH donosi zakone, odobrava budžet i odlučuje o izvorima i iznosu prihoda za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, potvrđuje imenovanje predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara, daje saglasnost za ratifikaciju međunarodnih ugovora i odlučuje o drugim pitanjima neophodnim za provođenje njenih ovlaštenja ili dodijeljenih sporazumom entiteta.

Domovi Parlamentarne skupštine BiH vrše zakonodavnu, informativnu i kontrolnu aktivnost i reguliraju unutrašnju organizaciju i način svog rada.

Sjedište Parlamentarne skupštine BiH je u Sarajevu, Trg BiH br. 1.

Vijeće ministara

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je organ izvršne vlasti Bosne i Hercegovine koji vrši svoja prava i dužnosti kao vladine funkcije, u skladu sa Ustavom BiH, zakonima i drugim propisima Bosne Hercegovine. Sjedište Vijeća ministara BiH je u Sarajevu. Mandat Vijeća ministara BiH je isti kao mandat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH čine predsjedavajući i ministri: ministar vanjskih poslova BiH, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ministar finansija i trezora BiH, ministar komunikacija i prometa BiH, ministar civilnih poslova BiH, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, ministar pravde BiH, ministar sigurnosti BiH i ministar odbrane BiH, na čelu 9 ministarstava:

 1. Ministarstvo vanjskih poslova
 2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
 3. Ministarstvo civilnih poslova
 4. Ministarsvo za ljudska prava i izbjeglice
 5. Ministarstvo trezora i financija
 6. Ministarstvo sigurnosti
 7. Ministarstvo prometa i komunikacija
 8. Ministarstvo pravde
 9. Ministarstvo obrane
Entiteti

entitetiBosna i Hercegovina je složena država, koja se prema Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini sastoji od entiteta Federacije Bosne i Hercegovine (51% teritorije) i  Republike Srpske (49% teritorije).  Oblast Brčkog, koje je bilo predmet spora i međunarodne arbitraže, proglašeno je distriktom, tako da se  država Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta i Distrikta Brčko.

Entiteti imaju jako visok stepen autonomije – imaju predsjednika, parlament, vladu i sudstvo. Do danas je veliki dio nadležnosti entiteta prenesen na državni nivo. Entiteti imaju nadležnost u oblasti civilne uprave, zdravstva, obrazovanja, prostornog uređenja i mnogim drugim oblastima, dok su na državnom nivou vanjska politika, odbrana, nadziranje granica, izbori, vanjskotrgovinska, fisklana, moentarna politika, te neke druge oblasti.Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska  su entiteti koji imaju vlastite ustave, koji treba da budu u saglasnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

Federacija Bosne i Hercegovine

Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) je jedan od dva entiteta Bosne i Hercegovine. Nastala je potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma 18.03.1994. godine između R. Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tim sporazumom okončan je hrvatsko-bošnjački sukob u Bosni i Hercegovini.

U Sarajevu je 30.03.1994. godine održana konstituirajuća sjednica Ustavotvorne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojen Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici su učestvovali poslanici izabrani u Skupštinu Republike Bosne i Hercegovine na izborima 1990. godine. Ustavotvorna skupština je prestala sa radom 1996. godine nakon izbora za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

Federacija Bosne i Hercegovine je entitet koji se sastoji od deset kantona (koji se dalje administrativno dijele na općine) a to su:

 1. Unsko-sanski kanton,
 2. Posavski kanton,
 3. Tuzlanski kanton,
 4. Zeničko-dobojski kanton,
 5. Bosansko-podrinjski kanton,
 6. Srednjobosanski kanton,
 7. Hercegovačko-neretvanski kanton,
 8. Zapadno-hercegovački kanton,
 9. Sarajevski kanton,
 10. Livanjski kanton.

Zakonodavnu vlast čini Parlament Federacije BiH, koji se sastoji od Predstavničkog/Zastupničkog doma i Doma naroda. Izvršnu vlast vrše predsjednik i dva potpredsjednika Federacije BiH, kao i Vlada Federacije BiH.

Federacija-Bosne-i-Hercegovine

Republika Srpska

Teritorija Republike Srpske nalazi se izmedju 42°33′ i 45°16′ sjeverne geografske širine, te 16°°11 ‘ i 19°° 37’ istočne geografske dužine. Površina Republike Srpske zauzima dio Bosanske Krajine, Semberije, Posavine i Hercegovine, dijelove Podrinja, sarajevske kotline, te dio Jadranskog primorja. Republika Srpska zauzima 49% površine Bosne i Hercegovine na kojoj po procjenama živi 1.471.529 stanovnika. Republika Srpska je entitet koji se administrativno dijeli na regije a regije se dalje dijele na opštine (63 opštine).

Republika Srpska je administrativno podijeljena na 7 regija:

 1. Regija Banja Luka
 2. Regija Doboj
 3. Regija Bijeljina
 4. Regija Vlasenica
 5. Sarajevsko-romanijska regija
 6. Regija Foča
 7. Regija Trebinje

Izvršnu vlast vrše predsjednik i dva potpredsjednika Republike Srpske kao i Vlada Republike Srpske.

Distrikt Brčko

Brčko distrikt, odlukom Međunarodnog arbitražnog tribunala, uspostavljen je 8. ožujka 2000. godine. i stavljen pod upravu države Bosne i Hercegovine kao zaseban distrikt.

Ima svoju vlastitu multietničku vladu sa izabranom skupštinom, izvršnim odborom, sudstvom i policijskim snagama. Prostire se na površini od 493 četvorna kilometra posavske doline, koja seže od rijeke Save do obronaka planine Majevice. U blizini je tromeđe država Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, te stoga slovi za strateško raskrižje u mnogim pogledima. Prema posljednjim procjenama u distriktu Brčko živi od 95.000 do 100.000 stanovnika, a od toga oko 50.000 u gradu Brčkom.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.