mk_theme_js_path = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter/assets/js", mk_theme_dir = "http://ambasadabih.org.mk/wp-content/themes/jupiter", mk_captcha_placeholder = "Enter Captcha", mk_captcha_invalid_txt = "Invalid. Try again.", mk_captcha_correct_txt = "Captcha correct.", mk_responsive_nav_width = 1020, mk_vertical_header_back = "Back", mk_vertical_header_anim = "1", mk_check_rtl = true, mk_grid_width = 1020, mk_ajax_search_option = "disable", mk_preloader_bg_color = "#fff", mk_accent_color = "#4f96f2", mk_go_to_top = "true", mk_smooth_scroll = "true", mk_preloader_bar_color = "#4f96f2", mk_preloader_logo = ""; var mk_header_parallax = false, mk_banner_parallax = false, mk_footer_parallax = false, mk_body_parallax = false, mk_no_more_posts = "No More Posts";

Stupanje na snagu Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državlјana dvije zemlјe

Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državlјana dvije zemlјe, koji su potpisali ministri vanjskih poslova BiH i Republike Makedonije Igor Crnadak i Nikola Dimitrov 12. marta 2018. godine, stupa na snagu sutra, 1. decembra 2018. godine.

Stupanjem na snagu pomenutog Sporazuma, građani BiH i Republike Makedonije će od 1. decembra 2018. godine granične prelaze pomenutih zemalјa moći prelaziti sa ličnim kartama.

Sporazumom je regulisano da će stupiti na snagu 30 dana nakon prijema poslјednjeg pismenog obavještenja da su ispunjene unutrašnje zakonske procedure za stupanje Sporazuma na snagu. Poslednja notifikacija Ministarstva vanjskih poslova BiH primlјena u Ambasadi Republike Makedonije 23. oktobra 2018. godine, te je kao datum stupanja Sporazuma na snagu utvrđen 1. decembar 2018. godine.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.